профил на фирмата”БУЛ-ЕР Интернешънъл” ЕООД е основана през 1998г. с основен капитал 100 000 лева, като фирма специализирана в търговията с оръжие, боеприпаси и специално оборудване, машини и приспособления, химически продукти, метали и др. Фирмата притежава пълна лицензия за право на външнотърговска дейност с оръжие.

”БУЛ-ЕР Интернешънъл” ЕООД изнася главно български стоки, а също и такива, произведени в страните от бившия Съветски съюз и други източноевропейски страни. Фирмата има установени добри връзки с български и чуждестранни производители и благоприятни възможности за комплексни доставки. Политиката на фирмата е насочена към разкриване на нови пазари.

”БУЛ-ЕР Интернешънъл” ЕООД има представителни офиси в София, Сопот и Москва, Русия. В тях работят високо квалифицирани специалисти, с опит в производството и търговията с оръжие. Фирмата притежава собствено производство на 82 mm осколочни мини и 40 mm осколочна граната към РПГ-7. Офиса на фирмата в Сопот е изграден като конструкторско-технологичен център за собствени разработки и трансфер на технологии. Фирмата има свои интелектуални продукти – патент, промишлен дизайн и т.н.политика на фирмата

”БУЛ-ЕР Интернешънъл” ЕООД провежда политика на максимална откритост за всички клиенти и приема поръчки както от традиционната си номенклатура изделия, така и за работа като доставчик в областите, в които има добър опит и партньори.

Главната цел на дружеството е да открие нови пазарни ниши, запазвайки съществуващите пазари и клиенти и да привлече нови клиенти, като се опира на традиционно високото качество и надеждност на широка номенклатура изделия и услуги.

Девизът на дружеството е: Съвършенството е безгранично!философия на фирмата

“БУЛ-ЕР Интернешънъл” ЕООД постига целите си, работейки като екип под ръководството на Управителя на дружеството инж. Дочо Шиков. “БУЛ-ЕР Интернешънъл” ЕООД предлага изделия и услуги с високо качество, които максимално удовлетворяват потребителските изисквания, на приемливи цени, с добра опаковка, осигурен монтаж и следпродажбен сервиз.

“БУЛ-ЕР Интернешънъл” ЕООД изисква от служителите си да се отнасят към Клиентите с уважение и внимание, спазвайки максимата, че Клиентът винаги има право. Водещ принцип в общуването с клиентите на фирмата е точността.

“БУЛ-ЕР Интернешънъл” ЕООД цени кадрите си и прави всичко възможно да им осигури условия за професионална изява и развитие. Фирмата цени професионализмът, точността и лоялността в действията им.партньори на фирмата
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ ЕАД - гр. Сопот

АРКУС АД - гр. Лясковец

ДУНАРИТ ЕАД - гр. Русе

АРСЕНАЛ АД - гр. Казанлък