УСЛУГИ

"БУЛ-ЕР Интернешънъл" ЕООД, провеждайки политика на максимална откритост за всички клиенти, приема поръчки за работа в областите, в които има добър опит и партньори. Дружеството се ангажира за:

Разработка, приемане на въоръжение и усвояване в редовно производство на изстрели с осколочно, кумулативно, включително тандемно-кумулативно и термобарично действие към РПГ-7, СПГ-9 и оръдие 2А28, а също така на гранатохвъргачни изстрели с еднократно действие;

Разработка, приемане на въоръжение и усвояване в редовно производство на механични, електромеханични и пиезоелектрически взриватели;

Проектиране на реактивни двигатели;

Трансфер на технологии, "know-how", стендово и полигонно оборудване;

Предпечатна подготовка;

Оформяне и защита на различни форми на интелектуална собственост.